Свободен

Поземлен имот град Варна

  • Варна
  • Поземлен имот
  • 7000 кв.м.
  • 0
  • - €

чертежи

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Имотът е разположен в централната част на гр.варна. Източно /500м/ се намира централна жп гара и морска гара /1500м/. В този район са разположени и офиси на банки, централните офиси на морска администрация, спедиторски,  транспортни фирми, държавни и частни  сдружения.
Южно граничи с главната крайморска артерия на града, състояща се от бул. Приморски, ул.Девня и Крайезерния път.
Северно са разположени Катедралния храм /600м./, централния площад /750м./, историческия музей /1000м/ и община варна /1200м/.
На запад от имота /200м./ е разположен транспортния възел – аспарухов мост с връзка към АМ „Черно море”.
В УПИ III7 – за трафопост е изграден и въведен в експлоатация трафопост 20/0,4kv 2х1000kva, захранен чрез две отделни кабелни линии по 20kv.

 

Параметри, съгласно план за регулация и застрояване, гр.Варна

Площ за обществено обслужване  - 6 081 кв.м
Етажност - неограничена
Максимална плътност на застрояване - 80%
Максимален коефициент на интензивност – неограничен
Минимален процент озеленяване - 10%
Начин на застрояване - Е.Д.С

Площ на  упи III7 – за трафопост  - 66 кв.м
Етажност   - ≤1/≤5/
Плътност на застрояване - 75%
Максимален коефициент на интензивност – 0.75
Минимален процент озеленяване  - 20%
Начин на застрояване  - Е.Д.С